Vključitev v LAS

Pristopna izjava za članstvo LAS UE Ormož

 

Novice

 – 20. 3. 2018 ste lepo vabljeni na delavnico LAS UE Ormož na tematiko izvajanja operacij iz sklada ESRR. Delavnica bo ob 13.00 uri v Mladinske centru Ormož (Ormoški grad). 

–    20. 3. 2018 se odpre 2. Javni poziv iz sklada EKSRP

 

 – Operacije potrjene na MGRT, Direktorat za regionalni razvoj (ESRR sklad)

1. Coworking kreativni podjetniški pristop in vitki poligon za timsko delo v podjetništvu                            Vrednost operacije: 62.346,00 €                                                                                                                        Vrednost sofinanciranja: 44.720,00 €                                                                                                      Odločba iz dne: 6. 3. 2018

2. Medobčinski medgeneracijski center – priložnost za medgeneracijsko povezovanje                        Vrednost operacije: 57.682,88 €                                                                                                                   Vrednost sofinanciranja: 42.576,01 €                                                                                                              Odločba iz dne: 6. 3. 2018

3. Z znanjem do dviga podjetnosti na območju LAS UE Ormož                                                                     Vrednost operacije: 46.683,02 €                                                                                                                   Vrednost sofinanciranja: 35.061,04 €                                                                                                        Odločba iz dne: 6. 3. 2018

4. Učinkovita in sonaravna raba energije UE Ormož                                                                                Vrednost operacije: 48.389,70 €                                                                                                                      Vrednost sofinanciranja: 34.948,00 €                                                                                                          Odločba iz dne: 6. 3. 2018

– Operacije potrjene na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (sklad EKSRP)

1. Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 2017-2025                                                                                                                                                                 Vrednost operacije: 221.756,33 €                                                                                                            Vrednost sofinanciranja: 149.950,94 €                                                                                                   Odločba iz dne: 16. 2. 2018

2. Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v Občini Središče ob Dravi                                                        Vrednost operacije: 54.477,70 €                                                                                                                  Vrednost sofinanciranja: 38.934,84 €                                                                                                           Odločba iz dne: 16. 2. 2018

3. Uvajanje in optimalizacija sladkorne pese                                                                                                     Vrednost operacije: 59.035,51 €                                                                                                                   Vrednost sofinanciranja: 34. 824,5 €                                                                                                        Odločba iz dne: 16. 2. 2018

4. Energetska in okoljska učinkovitost turističnih destinacij                                                                    Vrednost operacije: 20.148,64 €                                                                                                                      Vrednost sofinanciranja: 16.076,90 €                                                                                                          Odločba iz dne: 16. 2. 2018

5. Uspešno tržimo odlične izdelke naših kmetij                                                                                            Vrednost operacije: 17.538,45 €                                                                                                                        Vrednost sofinanciranja: 13.222,95 €                                                                                                    Odločba iz dne: 16. 2. 2018

 

  • Na zavihku Poziv za spremembo SLR LAS UE Ormož lahko snamete datoteko POZIV ZA SPREMEMBO SLR in tudi sami oddate predlog spremembe SLR LAS UE Ormož.

 

  • NA ORGANIH LAS POTRJENIH 6. OPERACIJ IZ  1. JAVNEGA POZIVA ESRR LAS UE ORMOŽ

13. julija 2017 je potekala 6. Skupščina LAS UE Ormož. Na Skupščini je bilo potrjenih 6 operacij, predlaganih iz strani Upravnega odbora LAS UE Ormož.

Skupna vrednost izbranih operacij je 256.375,47 €, iz javnega poziva je ostalo neizkoriščenih 21.311, 72 €. Ta vrednost se prenese v naslednje javne pozive iz ESRR.

 

  • NA ORGANIH LAS POTRJENIH 6 OPERACIJ IZ 1. JAVNEGA POZIVA EKSRP LAS UE ORMOŽ

V sredo, 26. aprila 2017 je Skupščina kot najvišji organ LAS UE Ormož potrdila 6 operacij, ki jih je predlagal Upravni odbor, ocenila pa Ocenjevalna komisija LAS. Na voljo je bilo 353.361,00 €.

Na 1. JP EKSRP je sicer prispelo 9 operacij a se najnižje tri ocenjene operacije zaradi pomankanja sredstev niso izbrale za sofinanciranje, pa čeprav so presegle osnovno mejo 40 točk, ki so potrebne da se operacija sploh lahko sofinancira. Sofinancirani delež šest sprejetih operacij je skupaj 318.201,21 €.

Preden se bodo operacije začele izvajati jih mora potrditi še Agencija za kmetijske trge.

 

1. JAVNI POZIV ESRR LAS UE ORMOŽ JE PODALJŠAN IN JE AKTIVEN VKLJUČNO DO 29. 5. 2017.

 

  • NA ZAVIHKU “ANIMACIJA” NAJDETE POWER POINT PREZENTACIJO GLEDE 1. JP ESRR, V KATERI NAJDETE VSE POTREBNE INFORMACIJE IN POMOČ PRI PRIPRAVI OPERACIJ ZA 1. JP ESRR LAS UE ORMOŽ.

 

  • NA DAN 15. 3. 2017 JE BIL OBJAVLJEN 1. JAVNI POZIV ESRR, KI BO ODPRT 2 MESECA.

 

  • Z DNEM 31. 1. 2017 JE BIL ZAKLJUČEN 1. JAVNI POZIV EKSRP LAS UE ORMOŽ.