Vključitev v LAS

Pristopna izjava za članstvo LAS UE Ormož

 

Novice

 • Na zavihku Poziv za spremembo SLR LAS UE Ormož lahko snamete datoteko POZIV ZA SPREMEMBO SLR in tudi sami oddate predlog spremembe SLR LAS UE Ormož.

 

 • V sredo, 20. 12. 2017 je v prostorih MCO Ormož potekala 7. Skupščina LAS

 

 

 • GRADIVO ZA 7. SKUPŠČINO LAS, KI BO 20. 12. 2017:

VABILO na 7. Skupščino LAS UE Ormož (1)

Priloga 1 Zapisnik 6. Skupščine LAS UE Ormož dne 13.7.2017_2

Priloga 2 POROČILO O DELU LAS UE ORMOŽ ZA LETO 2017.1

Priloga 3 Finančno poročilo LAS UE ORMOŽ ZA LETO 2017 3

Priloga 4 Letni načrt aktivnosti za leto 2018.1

Priloga 5 Obrazec predlogi sprememb SLR (2)

Priloga 6 Gradivo o aktualni problematiki LAS

Priloga 7 odgovor – KO CLLD

Priloga 8 črpanje sredstev LAS

 • UO LAS UE ORMOŽ JE NA ŠESTI DOPISNI SEJI DNE 25. 10. 2017 SPREJEL SKLEP DA SE PREKLIČE 2. JAVNI POZIV EKSRP

 

 • S PRVIM SEPTEMBROM 2017 SE ODPIRA 2. JAVNI POZIV EKSRP LAS UE ORMOŽ

 

 • POTRJENIH 6. OPERACIJ NA 1. JAVNEM POZIVU ESRR LAS UE ORMOŽ

13. julija 2017 je potekala 6. Skupščina LAS UE Ormož. Na Skupščini je bilo potrjenih 6 operacij, predlaganih iz strani Upravnega odbora LAS UE Ormož.

Skupna vrednost izbranih operacij je 256.375,47 €, iz javnega poziva je ostalo neizkoriščenih 21.311, 72 €. Ta vrednost se prenese v naslednje javne pozive iz ESRR.

 

 • Z dnem 29.5.2017 se je končal 1. javni poziv ESRR LAS UE Ormož.

 

 

 • POTRJENIH 6 OPERACIJ NA 1. JAVNEM POZIVU EKSRP LAS UE ORMOŽ

V sredo, 26. aprila 2017 je Skupščina kot najvišji organ LAS UE Ormož potrdila 6 operacij, ki jih je predlagal Upravni odbor, ocenila pa Ocenjevalna komisija LAS. Na voljo je bilo 353.361,00 €.

Na 1. JP EKSRP je sicer prispelo 9 operacij a se najnižje tri ocenjene operacije zaradi pomankanja sredstev niso izbrale za sofinanciranje, pa čeprav so presegle osnovno mejo 40 točk, ki so potrebne da se operacija sploh lahko sofinancira. Sofinancirani delež šest sprejetih operacij je skupaj 318.201,21 €.

Preden se bodo operacije začele izvajati jih mora potrditi še Agencija za kmetijske trge.

 

1. JAVNI POZIV ESRR LAS UE ORMOŽ JE PODALJŠAN IN JE AKTIVEN VKLJUČNO DO 29. 5. 2017.

 

 • NA ZAVIHKU “ANIMACIJA” NAJDETE POWER POINT PREZENTACIJO GLEDE 1. JP ESRR, V KATERI NAJDETE VSE POTREBNE INFORMACIJE IN POMOČ PRI PRIPRAVI OPERACIJ ZA 1. JP ESRR LAS UE ORMOŽ.

 

 • NA DAN 15. 3. 2017 JE BIL OBJAVLJEN 1. JAVNI POZIV ESRR, KI BO ODPRT 2 MESECA.

 

 • Z DNEM 31. 1. 2017 JE BIL ZAKLJUČEN 1. JAVNI POZIV EKSRP LAS UE ORMOŽ.