Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje.