1. Uredba o izvajanju lokalnega razvoja:

https://www.uradni-list.si/1/content?id=122110&part=u&highlight=uredba+o+izvajanju+lokalnega+razvoja#!/Uredba-o-izvajanju-lokalnega-razvoja-ki-ga-vodi-skupnost-v-programskem-obdobju-2014-2020

2. Dopolnila k uredbi:

https://www.uradni-list.si/1/content?id=126148&part=u&highlight=uredba+o+izvajanju+lokalnega+razvoja#!/Uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-Uredbe-o-izvajanju-lokalnega-razvoja-ki-ga-vodi-skupnost-v-programskem-obdobju-2014-2020

 

3. Območni razvojni program Prlekija 2014-2020

4. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

5. Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020

6. Regional ni razvojni program Podravje 2014-2020

7. http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-ou-o-upravicenih-str.pdf