Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje.

Vključitev v LAS

Pristopna izjava za članstvo LAS UE Ormož

 

Projekti

– Operacije potrjene na MGRT, Direktorat za regionalni razvoj (ESRR sklad)

1. Coworking kreativni podjetniški pristop in vitki poligon za timsko delo v podjetništvu                            Vrednost operacije: 62.346,00 €                                                                                                                        Vrednost sofinanciranja: 44.720,00 €                                                                                                      Odločba iz dne: 6. 3. 2018

2. Medobčinski medgeneracijski center – priložnost za medgeneracijsko povezovanje                        Vrednost operacije: 57.682,88 €                                                                                                                   Vrednost sofinanciranja: 42.576,01 €                                                                                                              Odločba iz dne: 6. 3. 2018

3. Z znanjem do dviga podjetnosti na območju LAS UE Ormož                                                                     Vrednost operacije: 46.683,02 €                                                                                                                   Vrednost sofinanciranja: 35.061,04 €                                                                                                        Odločba iz dne: 6. 3. 2018

4. Učinkovita in sonaravna raba energije UE Ormož                                                                                Vrednost operacije: 48.389,70 €                                                                                                                      Vrednost sofinanciranja: 34.948,00 €                                                                                                          Odločba iz dne: 6. 3. 2018

– Operacije potrjene na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (sklad EKSRP)

1. Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 2017-2025                                                                                                                                                                 Vrednost operacije: 221.756,33 €                                                                                                            Vrednost sofinanciranja: 149.950,94 €                                                                                                   Odločba iz dne: 16. 2. 2018

2. Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v Občini Središče ob Dravi                                                        Vrednost operacije: 54.477,70 €                                                                                                                  Vrednost sofinanciranja: 38.934,84 €                                                                                                           Odločba iz dne: 16. 2. 2018

3. Uvajanje in optimalizacija sladkorne pese                                                                                                     Vrednost operacije: 59.035,51 €                                                                                                                   Vrednost sofinanciranja: 34. 824,5 €                                                                                                        Odločba iz dne: 16. 2. 2018

4. Energetska in okoljska učinkovitost turističnih destinacij                                                                     Vrednost operacije: 20.148,64 €                                                                                                                      Vrednost sofinanciranja: 16.076,90 €                                                                                                          Odločba iz dne: 16. 2. 2018

5. Uspešno tržimo odlične izdelke naših kmetij                                                                                            Vrednost operacije: 17.538,45 €                                                                                                                        Vrednost sofinanciranja: 13.222,95 €                                                                                                    Odločba iz dne: 16. 2. 2018

6. Predelava in trženje ekološke senene govedine                                                                      Vrednost operacije: 58.553,72 €                                                                                                   Vrednost sofinanciranja: 49.770,66 €                                                                                           Odločba iz dne: 29.3.2018

 

Ocenjevalna komisija, ki ocenjuje projekte na lokalni ravni:

Dr. Jure Kolarič, Dr. Tatjana Fulder, Tatjana Gregorc, Ludvik Hriberšek, Ludvik Belec, Mirko Lovrec, Jože Canjko.

 

Navodila za izpolnjevanje obrazca za projektni predlog LAS UE Ormož

Obrazec-za-projektni-predlog-LAS-UE-Ormož