Vključitev v LAS

Pristopna izjava za članstvo LAS UE Ormož

 

Projekti

– Operacije potrjene na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (sklad EKSRP)

1. Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 2017-2025                                                                                                                                                                 Vrednost operacije: 221.756,33 €                                                                                                            Vrednost sofinanciranja: 149.950,94 €                                                                                                   Odločba iz dne: 16. 2. 2018

2. Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v Občini Središče ob Dravi                                                        Vrednost operacije: 54.477,70 €                                                                                                                  Vrednost sofinanciranja: 38.934,84 €                                                                                                           Odločba iz dne: 16. 2. 2018

3. Uvajanje in optimalizacija sladkorne pese                                                                                                     Vrednost operacije: 59.035,51 €                                                                                                                   Vrednost sofinanciranja: 34. 824,5 €                                                                                                        Odločba iz dne: 16. 2. 2018

4. Energetska in okoljska učinkovitost turističnih operacij                                                                     Vrednost operacije: 20.148,64 €                                                                                                                      Vrednost sofinanciranja: 16.076,90 €                                                                                                          Odločba iz dne: 16. 2. 2018

5. Uspešno tržimo odlične izdelke naših kmetij                                                                                            Vrednost operacije: 17.538,45 €                                                                                                                        Vrednost sofinanciranja: 13.222,95 €                                                                                                    Odločba iz dne: 16. 2. 2018

 

Ocenjevalna komisija, ki ocenjuje projekte na lokalni ravni:

Dr. Jure Kolarič, Dr. Tatjana Fulder, Tatjana Gregorc, Ludvik Hriberšek, Ludvik Belec, Mirko Lovrec, Jože Canjko.

 

Navodila za izpolnjevanje obrazca za projektni predlog LAS UE Ormož

Obrazec-za-projektni-predlog-LAS-UE-Ormož