Razpisna dokumentacija za 2. Javni poziv EKSRP LAS UE Ormož

2. Javni poziv LAS UE Ormož EKSRP 2017_ZV

Prijavni obrazec_2. JP LAS UE Ormož EKSRP 2017_ZV

Prijavni obrazec_2. JP LAS UE Ormož EKSRP 2017_(Word 97-2003)_ZV

Priloga 1 ter 4. Stroškovni načrt in viri financiranja EKSRP_ZV

Priloga 1 ter 4. Stroškovni načrt in viri financiranja EKSRP_(Excel 97-2003)_ZV

Konzorcijska pogodba med vodilnim partnerjem in partnerji operacije_ZV

Konzorcijska pogodba med vodilnim partnerjem in partnerji operacije_(Word 97-2003)_ZV

Ovojnica za odpremo vloge LAS UE Ormož EKSRP 2017_ZV

Ovojnica za odpremo vloge LAS UE Ormož EKSRP 2017_(Word 97-2003)_ZV

Pravilnik-o-seznamu-kmetijske-in-gozdarske-mehanizacije-in-katalog-stroškov-kmetijske-in-gozdarske-mehanizacije

Katalog-stroškov-in-najvišjih-priznanih-vrednosti

Priloga_5_REV

Navodila za obveščanje javnosti

Strategija-lokalnega-razvoja-LAS-UE-Ormož_dop.-19.7.2016

Navodila_za_upravicene_stroske_CLLD

Opis.ekon_.meril_

Vprašanja in odgovori ( na info@las-ue-ormoz.si ob kakršni koli nejasnosti pošljite vprašanja, ki jih skupaj z odgovori objavimo v tej wordovi datoteki) : Vprašanja-odgovori-osveženo-1.9.2017

 

1. JAVNI POZIV ESRR LAS UE ORMOŽ objavljen z dnem 15. 03. 2017 in zaključen z dnem 29.5.2017:

Pregled povprečnega št. točk operacij po ukrepih – SKUPAJ
Zap. št. vloge Naziv operacije (akronim) Ukrep Zaprošen znesek nepovratnih sredstev (€) Povprečno
št.
točk
 1. ZPLUO 121 35.061,03 63,75
 2. Danes za jutri 411 49.115,48 81,00
 3. PPPT LAS 111 49.954,98 82,25
 4. SON-ENER 321 34.948,00 72,50
 5. Coworking 121 44.720,00 56,00
 6. BIO-OVE 321 13.436,80 60,50
 7. Turistična ponudba Pep’s 111 49.968,00 0,00
 8. MMC 411 42.575,98 74,00

Razpisna dokumentacija 1. javmnega poziva ESRR

 

 

1. JAVNI POZIV EKSRP LAS UE ORMOŽ iz dne 21. 12. 2016:

JAVNI POZIV JE BIL ZAPRT Z DNEM 31.1.2017

Pregled razvrstitev operacij po ukrepih in točkah
Zap. št. vloge Naziv operacije (akronim) Ukrep Zaprošen znesek nepovratnih sredstev (€) Povprečno
št.
točk vloge
 5. TIM 1.2.1 14.000,00 75,75
 8. EKOMESO 1.3.1 49.770,66 77,50
 2. NOST 2017-25 2.1.1 149.950,85 77,00
 1. RTNP 2.1.1 42.737,23 76,50
 4. ENETUR 2.1.1 16.937,10 76,00
 3. Pridelava sladkorne pese 2.1.1 44.805,37 71,50
 7. Križniki in Središka garda 2.1.1 49.993,43 68,50
 9. VIKUH I 2.1.1 21.468,42 62,00
 6. SADEOSS 2.1.1 26.425,14 59,50

Razpisna dokumentacija 1. poziva: