Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje.

Vključitev v LAS

Pristopna izjava za članstvo LAS UE Ormož

 

Zapisniki Nadzornega odbora in zapisniki strokovnih komisij

Nadzorni odbor:

Zapisnik 1. seje NO

Za drugo sejo še ni potrjenega zapisnika, tukaj pa je vabilo: vabilo na 2. sejo NO LAS 1

Strokovne komisije:

1. SEJE STRO. KOM.