RAZPISNA DOKUMENTACIJA (javni poziv se je odprl 25.1.2019 in bo odprt do vključno z 25.3.2019)

2. JP LAS UE Ormož ESRR_12

Navodila za komuniciranje vsebin 2014-2020 1. spremema

Prijavni obrazec 2. JP LAS UE Ormož ESRR 2019_6

Priloga 1 ter 4. Stroškovni načrt in viri financiranja ESRR_2.JR_3

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020_1.6

Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov LAS zv

Priročnik CGP Evropske kohezijske politike 2014-2020

Konzorcijska pogodba med vodilnim partnerjem in partnerji operacije_ESRR_BIANCO_1

Pravilna oprema ovojnice za prijavo na Javni poziv LAS

1. sprememba SLR LAS UE Ormož_čistopis_4

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost_5

Operativni program_2014-2020_cistopis_web

Vprašanja in odgovori ESRR