Lokalna akcijska skupina LAS UE Ormož je bila formalno ustanovljena na ustanovni skupščini 26.8.2015 v Beli dvorani Grajske pristave v Ormožu. Ustanovnih članov je bilo 35, prihajajo pa tako iz javnega kot iz zasebnega sektorja. Za predsednika LAS je bil na ustanovni skupščini izvoljen župan občine Sveti Tomaž, gospod Mirko Cvetko. Na 11. Skupščini, ki je bila volilna je bil za drugega predsednika LAS izvoljen gospod Danijel Vrbnjak.

Vključene občine:


Občina_Ormož_grb

 OBČINA ORMOŽ

633584952153691432_grb1OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI

sv-tomazOBČINA SVETI TOMAŽ

Upravni odbor:

Danijel Vrbnjak (predsednik), Sonja Krabonja, Ivan Babič, Amalija Lukner, Mirko Kosi, Andrej Vršič, Mateja Zemljak, Janja Jurkovič, Davorin Korpar, Mirko Cvetko, Jurij Borko.

Nadzorni odbor:

Mirko Šerod, Jelka Zidarič Trstenjak, Damjan Štibler.

Vodilni partner LAS:

Razvojno raziskovalni center Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož