Povezave do opisov projektov, ki so bili izbrani in izvedeni skozi LAS UE Ormož:

  1. JP EKSRP:

EKO MESO (1. JP EKSRP): https://hlebec-kog.com/eko-meso/

ENETUR (1. JP EKSRP): https://www.lea-ptuj.si/projekti/enetur/

TIM (1. JP EKSRP): https://www.lu-ormoz.si/pages/topics/las—uspesno-trzimo-odlicne-izdelke-nasih-kmetij.php

NOST 2017-2025 (1. JP EKSRP): https://sv-tomaz.si/nacrt-razvoja-gospodarstva-in-dviga-kakovosti-zivljenja-na-obmocju-las-ue-ormoz-za-obdobje-2017-2025/

RTNP (1. JP EKSRP): https://www.sredisce-ob-dravi.si/objava/271942

PRIDELAVA SLADKORNE PESE (1. JP EKSRP): https://www.sladkornapesa.si/zdruenje-pridelovalcev-sladkorne-pese-slovenije

  1. JP ESRR:

PPPT LAS (1. JP ESRR): https://sv-tomaz.si/program-partnerstva-za-razvoj-in-promocijo-turizma-na-obmocju-las-ue-ormoz/

MMC (1. JP EKSRR): https://www.zeniac.si/projekti/medgeneracijsko-krozenje-znanja-in-vescin

2. JP ESRR:

ZNANJE IN DOBRE PRAKSE (2. JP ESRR): https://www.zeniac.si/projekti/znanje-in-dobre-prakse

EKO FILTER ČAJ (2. JP ESRR): http://www.botanik.si/wp-content/uploads/2021/09/Naziv-operacije_podrobno_za-splet.pdf

3. JP EKSRP:

DRIVE KIZEO (3. JP EKSRP): https://jeruzalemsat.si/2020/03/25/operacija-drive-kizeo/

OPTI DRON (3. JP EKSRP): https://skp.si/primeri-projektov/opti-dron

ZELENI TRIKOTNIK (3. JP EKSRP): https://www.zeniac.si/projekti/zeleni-trikotnik

TD JERUZALEM 0W (3. JP EKSRP): https://www.sredisce-ob-dravi.si/objava/287901

PRLEŠKO MESO (3. JP EKSRP): https://www.youtube.com/watch?v=8BE01UjDpKs&t=2

3. JP ESRR:

NEBO IN ZEMLJA (3. JP ESRR): https://www.zeniac.si/projekti/nebo-in-zemlja

KNOW HOW KOŠARKINA (3. JP ESRR): https://www.ormoz.si/objava/539656

SKUPAJ OSTANIMO AKTIVNI (3. JP ESRR): https://www.cso-ormoz.si/skupaj_ostanimo_aktivni.html

TIME 4 BUSINESS (3. JP ESRR): https://www.ormoz.si/novica/549242

PIPDJS (3. JP ESRR): https://www.sredisce-ob-dravi.si/objava/577147

4. JP EKSRP:

NADGRADNJA PONUDBE DJS (4. JP EKSRP): http://www.ormoz.net/izgradnja-apartmaja-promocija-proizvodov-in-storitev-destinacije-jeruzalem-slovenija/

ČEBELE IN PTICE (4. JP EKSRP): https://www.sredisce-ob-dravi.si/objava/390357

SPKBZ (4. JP EKSRP): https://sv-tomaz.si/spodbujanje-ponudnikov-za-pridobitev-pravice-do-uporabe-kolektivne-blagovne-znamke-jeruzalem-slovenija/

MOJA DEŽELA JERUZALEM (4. JP EKSRP): https://oljarna-jeruzalem.si/moja-dezela-jeruzalem

5. JP EKSRP:

TEHNOPROM (5. JP EKSRP): http://www.jerboko.si/operacija-tehnoprom/