Izjava o skladnosti (ZDSMA)
Izjava o dostopnosti

V Lokalni akcijski skupina UE Ormož se zavezujemo, da bomo omogočali dostopnost spletnega mesta https://www.las-ue-ormoz.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletno mesto LAS UE Ormož – www.las-ue-ormoz.si. Skrbnik spletnega mesta je Lokalna akcijska skupina UE Ormož.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
  • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
  • predvidljivo delovanje spletišča,
  • Podčrtane povezave,
  • omogočena uporaba različnih ravni naslovov.

Če nam želite sporočiti kar koli v zvezi s prilagoditvijo spletne strani Lokalne akcijske skupine UE Ormož za osebe s posebnimi potrebami ali potrebujete informacije o vsebinah, ki so vam trenutno nedostopne, nas lahko o tem obvestite na naslov info@las-ue-ormoz.si. V zadevo obvezno pripišite »Spletna stran – dostopnost za ranljive skupine«.
Izvršilni postopek

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za javno upravo
Uprava za informacijsko varnost
Inšpekcija za informacijsko družbo

Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.mju@gov.si