Doseganje kazalnikov SLR LAS UE Ormož na dan 31.12.2018_2

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 -2020_1.06_2018

Finančno poročilo LAS UE Ormož 2017

Poročilo o delu LAS UE Ormož 2017

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz PRP Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Delavnica 28.2.2018 za izvajanje operacij 19.2 EKSRP

PREGLED ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO ZA 19.2 IN 19.3 (22.3.2018)

NAVODILA upravičencem za izvajanje CLLD_19.2_in_19.3_ESRR