– Operacije potrjene na MGRT, Direktorat za regionalni razvoj (ESRR sklad)

1. Coworking kreativni podjetniški pristop in vitki poligon za timsko delo v podjetništvu

Vrednost operacije: 62.346,00 €, Vrednost sofinanciranja: 44.720,00 €, Odločba iz dne: 6. 3. 2018

2. Medobčinski medgeneracijski center – priložnost za medgeneracijsko povezovanje

Vrednost operacije: 57.682,88 €, Vrednost sofinanciranja: 42.576,01 €, Odločba iz dne: 6. 3. 2018

3. Z znanjem do dviga podjetnosti na območju LAS UE Ormož

Vrednost operacije: 46.683,02 €, Vrednost sofinanciranja: 35.061,04 €, Odločba iz dne: 6. 3. 2018

4. Učinkovita in sonaravna raba energije UE Ormož

Vrednost operacije: 48.389,70 €, Vrednost sofinanciranja: 34.948,00 €, Odločba iz dne: 6. 3. 2018

– Operacije potrjene na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (sklad EKSRP)

1. Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 2017-2025

Vrednost operacije: 221.756,33 €, Vrednost sofinanciranja: 149.950,94 €, Odločba iz dne: 16. 2. 2018

2. Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v Občini Središče ob Dravi

Vrednost operacije: 54.477,70 €, Vrednost sofinanciranja: 38.934,84 €, Odločba iz dne: 16. 2. 2018

3. Uvajanje in optimalizacija sladkorne pese

Vrednost operacije: 59.035,51 €, Vrednost sofinanciranja: 34. 824,5 €, Odločba iz dne: 16. 2. 2018

4. Energetska in okoljska učinkovitost turističnih destinacij

Vrednost operacije: 20.148,64 €, Vrednost sofinanciranja: 16.076,90 €, Odločba iz dne: 16. 2. 2018

5. Uspešno tržimo odlične izdelke naših kmetij

Vrednost operacije: 17.538,45 €, Vrednost sofinanciranja: 13.222,95 €, Odločba iz dne: 16. 2. 2018

6. Predelava in trženje ekološke senene govedine

Vrednost operacije: 58.553,72 €, Vrednost sofinanciranja: 49.770,66 €, Odločba iz dne: 29.3.2018

 

Ocenjevalna komisija, ki ocenjuje projekte na lokalni ravni:

Dr. Jure Kolarič, Dr. Tatjana Fulder, Tatjana Gregorc, Ludvik Hriberšek, Ludvik Belec, Mirko Lovrec, Jože Canjko.

 

Navodila za izpolnjevanje obrazca za projektni predlog LAS UE Ormož

Obrazec-za-projektni-predlog-LAS-UE-Ormož