V prečudoviti dolini Trente je od 2. do 3. julija 2021 potekalo letno srečanje Lokalnih akcijskih skupin Slovenije, oziroma Letni posvet LAS in srečanje članov DRSP. Organiziralo ga je Društvo za razvoj podeželja, gostil pa ga je LAS Dolina Soče. Udeležili so se ga predstavniki vodilnih partnerjev mnogih slovenskih LAS-ov. Ogledalo se je mnoge primere dobrih praks LAS projektov, kot sta novo izgrajena Ribiška hiša v Kalu-Koritnici ter Soška pot ob reki Soči.

Predstavniki LAS-ov so izmenjali veliko izkušenj in dobrih praks v tako imenovanih bilateralnih pogovorih, spletla pa so se tudi bodoča sodelovanja v medlasovskih projektih na ukrepu 19.3. Udeležil se ga je tudi predstavnik vodilnega partnerja LAS UE Ormož.