– Od 13.1.2020 do 12.3.2020 je odprt 4. Javni poziv LAS UE Ormož iz EKSRP (glej razdelek Javni pozivi)

– Na 15. Skupščini LAS, dne 4.11.2019 so bile za sofinanciranje potrjene naslednje operacije iz 3. JP EKSRP: AKT Q, GREEN T, OPTI-DRON, TD JERUZALEM 0W, PRLEŠKO MESO, DRIVE-KIZEO. Celotna razpredelnica potrjenih operacij na 3. JP EKSRP:

3. JP EKSRP

LAS UE ORMOŽ

 

 

Poziv je bil odprt med 29.3.2019 in 29.5.2019

 

Zap. št. op.

Akronim operacije

Prijavitelj

Ukrep

Zaprošen znesek nepovratnih sredstev

Povp. št. točk

1.

AKT Q

Občina Ormož

2.1.1.

23.864,59 €

68,00

2.

GREEN T

Eko d.o.o.

3.1.1.

46.749,59 €

65,67

8.

OPTI-DRON

Opsen d.o.o.

3.1.1.

49.980,00 €

64,67

6.

TD JERUZALEM 0W

Občina Središče ob Dravi

2.1.1.

49.997,09 €

63,00

10.

MOJA DEŽELA

Jeruzalem SAT Oljarna in mešalnica Središče d.o.o.

2.1.1.

23.859,20 €

62,33

3.

PRLEŠKO MESO

Avguštin Jerebič – Dopolnilna dejavnost na kmetiji

1.3.1.

49.948,04 €

60,33

9.

DRIVE-KIZEO

Jeruzalem Ormož, storitve AGRAR, trgovina d.o.o.

3.1.1.

21.454,00 €

55,67

           
           
           
           
           

Obveščamo vas, da smo dne 19.6.2019 od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejeli obvestilo, da je LAS UE Ormož na mejnik 31.12.2018 izpolnil cilje iz SLR in so mu na tej osnovi dodeljena dodatna sredstva v višini največ 169.201,65 €. Člane LAS in ostale deležnike pozivamo, da do najpozneje 31.7.2019 posredujete predloge za alokacijo teh sredstev na ukrep/e v okviru SLR LAS UE Ormož. 

-Lepo vabljeni na 12. Skupščino LAS UE Ormož, ki bo 5.6.2019 ob 16.30 uri v Sejni sobi Občine Ormož. 

– Od 29.3.2019 do 29.5.2019 je odprt 3. Javni poziv EKSRP LAS UE Ormož

 

– Na 13. dopisni seji UO LAS UE Ormož je bil sprejet sklep, da se datum zaprtja 2. JP ESRR  podaljša iz 11.3.2019 na 25.3.2019. 

 

– Vabljeni na zaključno Tiskovno konferenco treh operacij LAS UE Ormož iz sklada EKSRP: NOST 2017-25, RTNP, ENETUR.

– Lepo vabljeni na zaključno delavnico v sklopu LAS projekta ENETUR

– Od 25.1.2019 do vključno 11.3.2019 je odprt 2. Javni poziv LAS UE Ormož iz ESRR sklada. Najdete ga pod zavihkom “Javni pozivi.”

 

– Na 11. Skupščini LAS 15. 1. 2019 je dobil LAS UE Ormož novo vodstvo. Za predsednika je bil izvoljen Danijel Vrbnjak, zraven njega pa sestavljajo Upravni odbor še Jurij Borko, Mirko Cvetko, Sonja Krabonja, Viki Ivanuša, Davorin Korpar, Ivan Babič, Dominik Bombek, Marija Glavinič, Polona Kukovec Lakota in Andreja Brglez. V Nadzorni odbor so bili imenovani Jelka Zidarič Trstenjak, Damjan Štibler in Mirko Šerod.

 

– V sklopu LAS projekta ” DANES ZA JUTRI” vas vabimo na praktično delavnico oblikovanja božične dekoracije iz naravnih in odpadnih materialov, v prostorih dvorane Sokolana, Središče ob Dravi dne 7.12.2018 ob 10.00 uri. Znanja in veščine bosta prepletla g. Ludvik Hriberšek, predstavnik komunalnega podjetja Ormož in ga. Biserka Mohorko, ljubiteljska ustvarjalka.

– V torek 28.8.2018 so se uslužbenci vodilnega partnerja LAS UE Ormož pod okriljem Društva za razvoj slovenskega podeželja udeležili Kmetisjo živiljskega sejma AGRA v Gornji Radgoni. Stojnico sta obiskala tudi dva poslanca državnega zbora iz Upravne enote Ormož, Mojca Žnidarič in Jani Ivanuša.

 

– Odprt je 4. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Podrobneje na povezavi:

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1422

 

– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 12.7.2018 potrdilo 1.   spremembo SLR LAS UE Ormož, s tem pa tudi pravico do dodatnih sredstev v višini 76.863,00 €, ki bodo razporejena na Ukrep 1.3.1 – podpora dopolnilnim dejavnostim na kmetiji in 2.1.1 Podpora razvoju infrastrukture in programov za izboljšanje kvalitete življenja. Sredstva bodo na voljo v okviru 3. JP EKSRP v začetku leta 2019.

Lepo vabljeni na delavnico v okviru Lasovskega projekta ENERGETSKA IN OKOLJSKA UČINKOVITOST TURISTIČNIH DESTINACIJ – ENETUR, ki bo v četrtek 21.6.2018 ob 9.00 na Ptujski cesti 6 (Sejna soba Občine Ormož) v Ormožu.

– Iz prvega na drugi junij 2018 opolnoči se je zaprl 2. JP EKSRP LAS UE Ormož

– 2. Javni poziv LAS UE Ormož iz sklada EKSRP se na podlagi 8. dopisne seje upravnega odbora LAS UE Ormož z dne 11. 5. 2018 podaljša do 1. 6. 2018.

– 20. 3. 2018 se je odprl 2. Javni poziv LAS UE Ormož iz sklada EKSRP . Najdete ga v razdelku “Javni pozivi.”

– 20. 3. 2018 ste lepo vabljeni na delavnico LAS UE Ormož na tematiko izvajanja operacij iz sklada ESRR. Delavnica bo ob 13.00 uri v Mladinske centru Ormož (Ormoški grad). 

– Operacije potrjene na MGRT, Direktorat za regionalni razvoj (ESRR sklad)

1. Coworking kreativni podjetniški pristop in vitki poligon za timsko delo v podjetništvu

Vrednost operacije: 62.346,00 €, Vrednost sofinanciranja: 44.720,00 €, Odločba iz dne: 6. 3. 2018

2. Medobčinski medgeneracijski center – priložnost za medgeneracijsko povezovanje

Vrednost operacije: 57.682,88 €, Vrednost sofinanciranja: 42.576,01 €, Odločba iz dne: 6. 3. 2018

3. Z znanjem do dviga podjetnosti na območju LAS UE Ormož

Vrednost operacije: 46.683,02 €, Vrednost sofinanciranja: 35.061,04 €, Odločba iz dne: 6. 3. 2018

4. Učinkovita in sonaravna raba energije UE Ormož

Vrednost operacije: 48.389,70 €, Vrednost sofinanciranja: 34.948,00 €, Odločba iz dne: 6. 3. 2018

 

– Operacije potrjene na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (sklad EKSRP)

1. Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 2017-2025

Vrednost operacije: 221.756,33 €, Vrednost sofinanciranja: 149.950,94 €, Odločba iz dne: 16. 2. 2018

2. Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v Občini Središče ob Dravi

Vrednost operacije: 54.477,70 €, Vrednost sofinanciranja: 38.934,84 €, Odločba iz dne: 16. 2. 2018

3. Uvajanje in optimalizacija sladkorne pese

Vrednost operacije: 59.035,51 €, Vrednost sofinanciranja: 34. 824,5 €, Odločba iz dne: 16. 2. 2018

4. Energetska in okoljska učinkovitost turističnih destinacij

Vrednost operacije: 20.148,64 €, Vrednost sofinanciranja: 16.076,90 €, Odločba iz dne: 16. 2. 2018

5. Uspešno tržimo odlične izdelke naših kmetij

Vrednost operacije: 17.538,45 €, Vrednost sofinanciranja: 13.222,95 €, Odločba iz dne: 16. 2. 2018

6. Predelava in trženje ekološke senene govedine

Vrednost operacije: 58.553,72 €, Vrednost sofinanciranja: 49.770,66 €, Odločba iz dne: 29.3.2018

  • Na zavihku Poziv za spremembo SLR LAS UE Ormož lahko snamete datoteko POZIV ZA SPREMEMBO SLR in tudi sami oddate predlog spremembe SLR LAS UE Ormož.

  • NA ORGANIH LAS POTRJENIH 6. OPERACIJ IZ  1. JAVNEGA POZIVA ESRR LAS UE ORMOŽ

13. julija 2017 je potekala 6. Skupščina LAS UE Ormož. Na Skupščini je bilo potrjenih 6 operacij, predlaganih iz strani Upravnega odbora LAS UE Ormož.

Skupna vrednost izbranih operacij je 256.375,47 €, iz javnega poziva je ostalo neizkoriščenih 21.311, 72 €. Ta vrednost se prenese v naslednje javne pozive iz ESRR.

  • NA ORGANIH LAS POTRJENIH 6 OPERACIJ IZ 1. JAVNEGA POZIVA EKSRP LAS UE ORMOŽ

V sredo, 26. aprila 2017 je Skupščina kot najvišji organ LAS UE Ormož potrdila 6 operacij, ki jih je predlagal Upravni odbor, ocenila pa Ocenjevalna komisija LAS. Na voljo je bilo 353.361,00 €.

Na 1. JP EKSRP je sicer prispelo 9 operacij a se najnižje tri ocenjene operacije zaradi pomankanja sredstev niso izbrale za sofinanciranje, pa čeprav so presegle osnovno mejo 40 točk, ki so potrebne da se operacija sploh lahko sofinancira. Sofinancirani delež šest sprejetih operacij je skupaj 318.201,21 €.

Preden se bodo operacije začele izvajati jih mora potrditi še Agencija za kmetijske trge.

1. JAVNI POZIV ESRR LAS UE ORMOŽ JE PODALJŠAN IN JE AKTIVEN VKLJUČNO DO 29. 5. 2017.

  • NA ZAVIHKU “ANIMACIJA” NAJDETE POWER POINT PREZENTACIJO GLEDE 1. JP ESRR, V KATERI NAJDETE VSE POTREBNE INFORMACIJE IN POMOČ PRI PRIPRAVI OPERACIJ ZA 1. JP ESRR LAS UE ORMOŽ.

  • NA DAN 15. 3. 2017 JE BIL OBJAVLJEN 1. JAVNI POZIV ESRR, KI BO ODPRT 2 MESECA.

  • Z DNEM 31. 1. 2017 JE BIL ZAKLJUČEN 1. JAVNI POZIV EKSRP LAS UE ORMOŽ.