Med 21. 9. 2020 in 30. 10. 2020 je odprt 5. JP EKSRP LAS UE Ormož.

Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev za sofinanciranje znaša do 50.153,65 €.

Razpisan je ukrep 1.3.1: “Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in aktivnosti promocije in trženja na kmetijah pridelane hrane in vina ter proizvedenih izdelkov”

Celoten javni poziv najdete na povezavi: https://www.las-ue-ormoz.si/5-javni-poziv-las-ue-ormoz-eksrp/