Od danes, 27. februarja pa do 29. marca 2023 je na tej spletni strani pod zavihkom Javni pozivi odprt 6. Javni poziv LAS UE Ormož (povezava: https://www.las-ue-ormoz.si/6-javni-poziv-las-ue-ormoz-eksrp/).

Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev za sofinanciranje znaša do 25.511,40 €, od tega:

  • v letu 2024: do 12.755,70 €,
  • v letu 2025: do 12.755,70 €.
    Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša do 85 %. Delež sofinanciranja se lahko zniža, če vloga po številu točk preseže minimalni prag in je na prvem mestu med vlogami, za katere ni na ukrepu dovolj sredstev za sofinanciranje. Upravni odbor lahko v tem primeru predlaga prijavitelju, da z razpoložljivim sredstvi na ukrepu izvede operacijo, če to ne vpliva na predvidene rezultate operacije.
  • Informacije o javnem pozivu lahko zastavite po elektronski pošti na info@las-ue-ormoz.si ali po telefonu: 02 741 53 54 v ponedeljek, torek in četrtek med 7.00 in 15.00 uro, v sredo med 7.00 in 17.00 uro in v petek med 7.00 in 12.00 uro. Zadnja vprašanja bodo možna do 27. 3. 2023.