Novi stari predsednik ostaja Danijel Vrbnjak, sicer župan Občine Ormož. Podpredsednika bo izmed svojih članov izvolil Upravni odbor na prvi seji v novi sestavi.
Izvoljeni člani Upravnega odbora so: Mateja Zemljak, Danijel Vrbnjak (oba predstavnika Občine Ormož), Miroslav Kosi (predstavnik Združenja pridelovalcev sladkorne pese Slovenije), Ivan Babič (predstavnik podjetja SBIS d.o.o.), Davorin Korpar (predstavnik podjetja Opsen d.o.o.), Janja Jurkovič (predstavnica Centra starejših občanov Ormož), Amalija Lukner (prestavnica Društva vinogradnikov Jeruzalemsko ormoških goric Jeruzalem), Sonja Krabonja (predstavnica Oljarne Jeruzalem SAT Središče), Jurij Borko (predstavnik Občine Središče ob Dravi), Mirko Cvetko (predstavnik Občine Sveti Tomaž) in Andrej Vršič (predstavnik JZTKŠ Ormož).
Izvoljeni člani Nadzornega odbora so: Jelka Zidarič Trstenjak (predstavnica Občine Središče ob Dravi), Damjan Štibler (predstavnik Območne obrtno-podjetniške zbornice e Ormož) in Mirko Šerod (predstavnik Občine Ormož).


Vsem izvoljenim v organe LAS UE Ormož prisrčno čestitamo👏