V sredo, 9. 3. 2022 je v Kočevju v dvorani Kulturnega centra Kočevje potekal 17. redni zbor članov DRSP in posvet LAS. Dogodka smo se udeležili tudi predstavniki Vodilnega partnerja LAS – Razvojno raziskovalni center RRC Ormož. Posvetu LAS sta se pridružili članici Medresorske delovne skupine CLLD in obrazložili ves nadaljnji potek zaključevanja zdajšnje perspektive in potek začetka nove programske perspektive. V sklopu dogodka smo si udeleženci ogledali tudi primere dobrih praks LAS projektov, Društvo pa je izvolilo novo vodstvo na čelu z novim predsednikom Romanom Medvedom.