Po osmih letih delovanja in mnogih zelo uspešnih LAS projektih, se čas LAS UE Ormož počasi zaključuje. Nadomestil ga bo LAS Povezani med Dravo in goricami, ki bo zraven občin Središče ob Dravi, Sveti Tomaž ter Ormož imel tudi Gorišnico, zato tudi drugo poimenovanje.

↘️ Začel se je izvajati še zadnji projekt iz LAS UE Ormož, katerega akronim je KMC ŠKATLICA.

↘️27. 10. 2023 ob 10. uri bo na Seniku 1 potekala Novinarska konferenca, s katero se projekt tudi uradno začenja.

↘️ Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

↘️ Trajanje projekta: julij 2023 – junij 2025

↘️ Prijavitelj projekta: Konjeniški in mladinski center Škatlica

↘️ Partnerji: Konjeniško društvo Središče ob Dravi, Osnovna šola Stanka Vraza, Osnovna šola Ormož

↘️ Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 32,889.00 €, od tega

vrednost sofinanciranja EKSRP 25,511.40 € (85 %)

↘️ Opis operacije:

Glavni cilj operacije je vzpostavitev mladinskega in konjeniškega centra, ki temelji na načelih trajnosti in vključevanju družbenih skupin, na katere imajo konji največ pozitivnih učinkov – in ki velikokrat nimajo dostopa do stika s konji – ter povezovanje centra z lokalnim okoljem. Operacija bo tako aktivno prispevala k dobrobiti družbe, konj, gospodarstva in okolja po principih celostnega in trajnostnega razvoja podeželskega okolja. Operacija odpira nova delovna mesta in razvija rekreacijsko, kmetijsko in turistično infrastrukturo na prej zapuščenem kmetijskem zemljišču ter tako prispeva k izboljšanju pogojev za razvoj gospodarstva in kmetijstva. Operacija omogoča (fasilitirano) delo s konji otrokom in mladim, zlasti tistim, ki si ukvarjanja s konji drugače ne bi mogli privoščiti, in s tem dviguje kakovost življenja vključenim udeležencem ter širši lokalni skupnosti, ki bo med in po operaciji imela dostop do storitev in infrastrukture. Z dinamičnim partnerstvom osnovnih šol in konjeniških ponudnikov spodbuja inovativna partnerstva, z vzpostavitvijo konjeniškega centra, ki vpeljuje inovativen pristop aktivnega hleva in trajnostnih načel, ozavešča o pomembnosti varovanja okolja in trajnostnega razvoja, z nudenjem brezplačnih konjeniških aktivnosti za vse mlade, zlasti pa mlade iz ranljivih skupin, ki se soočajo ali z ekonomskimi ovirami, duševnimi stiskami ali fizičnimi ovirami, spodbuja vključevanje ranljivih ciljnih skupin v družbo in procese učenja in: z vlaganjem v konjeniško infrastrukturo na posestvu ter razvoj terapevtskih konjeniških dejavnosti odpira nove možnosti za aktivno preživljanje prostega časa mladih v LAS UE Ormož in razvija programe za duševno in telesno zdravje

mladih.

↘️ Vizitka projekta: Vizitka operacije: https://skatlica.si/las-kmc-skatlica/